Friday, October 11, 2013

Surah 104{104}
AL-HUMAZAH (pencela) 1~9.
Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang.

1. Kecelakaan adalah bagi pencela, penghina
2. Yang mengumpulkan harta dan menghitung dia
3. Yang menyangka bahawa harta nya memelihara dia
4. Tidak sekali-kali ! sesungguhnya ia akan dicampakkan dalam huthamah
5. Dan sudahkah engkau tahu apa dia huthamah itu ?
6. (Iaitu) api Allah yang dinyalakan
7. Yang menjulang kehati-hati
8. Sesungguhnya (neraka itu) akan ditutup atas mereka
9. Dengan palanng-palang yang panjang (melintang). 

[Previous Surah][Next Surah][Mukidamah Surah][Huraian Surah].


No comments:

Post a Comment