Friday, October 11, 2013

Surah 104{104}
AL-HUMAZAH (pencela) 1~9.
Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang.

1. Kecelakaan adalah bagi pencela, penghina
2. Yang mengumpulkan harta dan menghitung dia
3. Yang menyangka bahawa harta nya memelihara dia
4. Tidak sekali-kali ! sesungguhnya ia akan dicampakkan dalam huthamah
5. Dan sudahkah engkau tahu apa dia huthamah itu ?
6. (Iaitu) api Allah yang dinyalakan
7. Yang menjulang kehati-hati
8. Sesungguhnya (neraka itu) akan ditutup atas mereka
9. Dengan palanng-palang yang panjang (melintang). 

[Previous Surah][Next Surah][Mukidamah Surah][Huraian Surah].


Pelaburan ASLI

Awas Skim Putar Alam,
[] http://m.friendfeed-media.com/6ee6bf2b7a804c4418767609d62db8a79737960e

Awas Skim Kaya melalui internet,
[] http://m.friendfeed-media.com/b0cbb0051ef3b6a60dde6b20b39261bb6917d237
Awas Skim Projek ternakan ikan, AUTA,
[] http://m.friendfeed-media.com/3eab6bc3fde428107cb48d2284e01da4f1ef0528
Awas EMAS palsu,
[] http://m.friendfeed-media.com/8ca7f41902a598e30cc5c5c09bb708b5f4b98814

MORE LINK:
[] http://n41puteriwangsaoutlookmy.tumblr.com/post/63772585077/pakmetelo