Sunday, June 26, 2016

Surah Al-Baqarah (116)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 116:
Ringkasan tafsir;

Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah, dan Orang Nasrani  pula mengatakan Isa itu anak Allah, bagitulah juga musyrik Arab mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah.  Maka Allah telah menyangkal kata-kata mereka itu, dan Allah tidak sekali-kali berhajat kepada perkara itu, bahkan Allah mempunyai apa sahaja dilangit dan bumi dan semuanya itu tunduk taat kepada Allah, dan Allah berfirman dalam ayat 1.2.117.  


[Previous] [Next]

Sumber, 
Terjemahan (1.2.111~120);  
[GS] https://t.co/vCxENzcHBp
Ulasan (1.2);  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr 
Pautan,


.

Wednesday, January 7, 2015

Parlimen WPWilayah Persekutuan (2014).

P114 Kepong

P115 Batu

P116 Wangsa Maju

P117 Segambut

P118 Setiawangsa

P119 Titiwangsa

P120 Bukit Bintang

P121 Lembah Pantai

P122 Seputeh

P123 Cheras

P124 Bandar Tun Razak

P125 PutraJaya

P166 Labuan

Friday, October 11, 2013

Surah 104{104}
AL-HUMAZAH (pencela) 1~9.
Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang.

1. Kecelakaan adalah bagi pencela, penghina
2. Yang mengumpulkan harta dan menghitung dia
3. Yang menyangka bahawa harta nya memelihara dia
4. Tidak sekali-kali ! sesungguhnya ia akan dicampakkan dalam huthamah
5. Dan sudahkah engkau tahu apa dia huthamah itu ?
6. (Iaitu) api Allah yang dinyalakan
7. Yang menjulang kehati-hati
8. Sesungguhnya (neraka itu) akan ditutup atas mereka
9. Dengan palanng-palang yang panjang (melintang). 

[Previous Surah][Next Surah][Mukidamah Surah][Huraian Surah].