Sunday, June 26, 2016

116Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 116:
Ringkasan tafsir;

Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah, dan Orang Nasrani  pula mengatakan Isa itu anak Allah, bagitulah juga musyrik Arab mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah.  Maka Allah telah menyangkal kata-kata mereka itu, dan Allah tidak sekali-kali berhajat kepada perkara itu, bahkan Allah mempunyai apa sahaja dilangit dan bumi dan semuanya itu tunduk taat kepada Allah, dan Allah berfirman dalam ayat 1.2.117.  Sumber, 
Terjemahan (1.2.111~120);  
[GS] https://t.co/vCxENzcHBp
Ulasan (1.2);  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr 
Pautan,.

Surah Al-Baqarah (116)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 116:

Ringkasan tafsir;

Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah, dan Orang Nasrani  pula mengatakan Isa itu anak Allah, bagitulah juga musyrik Arab mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah.  Maka Allah telah menyangkal kata-kata mereka itu, dan Allah tidak sekali-kali berhajat kepada perkara itu, bahkan Allah mempunyai apa sahaja dilangit dan bumi dan semuanya itu tunduk taat kepada Allah, dan Allah berfirman dalam ayat 1.2.117.  


[Previous] [NextSumber, 
Terjemahan (1.2.111~120);  
[GS] https://t.co/vCxENzcHBp
Ulasan (1.2);  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr 
Pautan,


.


via,

knajid.ymailcom1@gmx.com  
(recover, knajid.ymailcom1@gmx.com )